Vejce jsou superpotravinou

O vejcích se v minulosti na veřejnosti šířilo tolik protichůdných informací, že by se o tomto fenoménu mohl napsat román. Ti, kteří pamatují dobu tzv. rozvinuté socialistické společnosti, jejíž teze o výživě se opíraly vesměs o živočišné potraviny, si možná vybaví

Read More »