Z čeho se skládá náhrada škody

Nehoda může potkat každého z nás, a to i při zachování nejvyšší opatrnosti. Stačí jediný okamžik a život se nám převrátí vzhůru nohama. Ačkoliv preventivní opatření samozřejmě šanci, že se něco takového stane, snižují, nikdy ji zcela neodstraní.

Jedním z problémů, se kterými se oběti především dopravních nehod potýkají, jsou finance. Jistě, pojišťovna samozřejmě část zaplatí, avšak nikoliv vše. Navíc je zde i fakt, že v případě zranění nastává omezení příjmu, neboť budeme muset být delší dobu na nemocenské. O lécích a nutných zdravotnických pomůckách, které bude třeba koupit, ani nemluvě.

dopravní nehoda v zrcátku

Je tedy jasné, že pokud za to nemůžeme, chceme po viníkovi, aby nám veškeré tyto výdaje nahradil. A je pravdou, že určitá náhrada škody nám rozhodně náleží. Otázkou ovšem je, v jaké výši. Právě to bývá ten největší problém.

V první řadě je potřeba si říci, co vše je její součástí. Jedná se především o náhradu majetkové škody, tedy věcí, které byly po nehodě poškozeny. Její výše záleží na tom, zda jde daná věc opravit či nikoliv. Pokud ano, dostaneme cenu opravy. Ta se počítá podle cen účtovaných v nejlevnějších servisech. V případě, že je neopravitelně poškozena, se vyplácí částka, která se rovná současné ceně daného předmětu, s přihlédnutím k jeho opotřebení.

výplata náhrady škody

To vše jsou škody, které je poměrně snadné spočítat. Horší je to však v případě náhrady ušlého zisku a především bolestného. Koneckonců, obojí může být subjektivní, zvláště u podnikatelů. Je tedy poměrně obtížné tuto částku kvantifikovat a často proto bývá předmětem neshod mezi oběma stranami.

Potíž také může být v tom, co vše by tam mělo či nemělo být zahrnuto. O kolik peněz poškozený skutečně přišel? A měl by je skutečně dostat všechny, nebo jen část? To vše jsou otázky, na které musí znalci odpovědět.

Rozhodně to není jednoduchá práce, a ne každý ji zvládne. Je však jasné, že je naprosto nezbytná.