Svým vlastním zaměstnavatelem

Práce se nám může často znechutit. Zvlášť, když máme špatně placenou nebo dokonce manuální práci, kde se setkáváme s každodenní rutinou, která je nutná a můžeme se dostat až do bodu, kdy vyhoříme. Poté hledáme jiné cesty, jak vydělávat peníze, které prostě k životu nutně potřebujeme. Není to žádný přežitek ani výhoda mít dostatek financí, ale je to prostě nutnost.
full stack developer
Bez peněz si dnes nemůžeme koupit nebo dokonce dopřát skoro nic. Jedná se o velice určující faktor v životě každého z nás.
Proto se někteří jedinci obracejí s nadějí na podnikání. Jelikož se všude možně dočteme o spoustě neskutečných příběhů, kde autoři líčí, jak neměli absolutně nic a vyšplhali se na absolutní vrchol. Nyní se topí v penězích a užívají si svého tvrdě vydřeného úspěchu. Z toho důvodu také lidé často k podnikání inklinují a pokud je navíc práce nebaví často se k němu upínají jako způsob úniku od stereotypu.
Jenže cesta podnikatele není vůbec snadná, i když díky internetu je dnes spoustu věcí snazších než kdy dříve a také rychlejší. To však také vede k rychlejší reakci konkurence. Nejprve je tedy důležité si živnosti v rámci podnikání vymezit. Můžeme je rozdělit do dvou základních skupin.
·         Volné
·         Řemeslné
·         Vázané
V rámci první skupiny se jedná o nejvíc benevolentní způsob podnikání, kdy si tuto živnost může založit absolutně každý bez požadavků na jakékoliv vzdělání
výpočetní technika
Druhá skupina je pro jedince, kteří se živí manuálními pracemi. Musí mít určitý výuční list nebo také praxi v oboru, aby mohli danou činnost vykonávat samostatně nebo případně zaměstnávat další osoby.
V třetí skupině je nejvíc náročné získat živnostenský list, protože daný jedinec musí mít jak dostatečné odborné vzdělání, různé certifikace a také praxi v oboru. V určitých případech dokonce kombinaci všeho.
Pokud se ale nechceme zatěžovat získáváním specializovaného vzdělání můžeme si s dalšími osobami založit společnost, kde nejsou nároky tak vysoké navíc od roku 2016 potřebujeme v rámci společnosti s ručením omezeným základní kapitál pouze jednu korunu.