Naše metody aktivního poznávání oceníte!


PÅ™emýšlíte právÄ› o tom, jak krok za krokem zorganizovat Äas strávený s VaÅ¡imi žáky mimo Å¡kolu? Inteligentní Å™eÅ¡ení pro Å¡kolní výlety pÅ™ináší ověřená agentura, o jejímž atraktivním programu říkají uÄitelé i žáci jen to dobré. PerfektnÄ› zorganizovanou akci si pÅ™itom můžete zajistit ve tÅ™ech fázích. JednoduÅ¡e si vyberte konkrétní variantu jednodenního nebo vícedenního výletu, který můžete strávit v nezapomenutelném prostÅ™edí Å tramberku, KopÅ™ivnice nebo Rožnova pod RadhoÅ¡tÄ›m. ZajistÄ›te pro žáky dopravu na místo konání. A pak si užívejte spoleÄnÄ› s VaÅ¡imi svěřenci bohatého kulturního i sportovního vyžití.

Připravili jsme si pro Vás plodnou půdu

Lokality, v nichž Vám tým nadÅ¡ených a kvalifikovaných instruktorů zprostÅ™edkuje netradiÄní zážitky, pÅ™edstavují skuteÄnÄ› atraktivní místa. PropadnÄ›te kouzlu různorodých aktivit, které jsou urÄeny dÄ›tem nejnižší vÄ›kové kategorie, ale také dospívajícím. PÅ™enechejte iniciativu v rukou kvalifikovaných osob, pro něž existuje jediný cíl. Zajistit bezpeÄný průbÄ›h vÅ¡ech aktivit od návÅ¡tÄ›v pamÄ›tihodností po sportovnÄ› ladÄ›ný program, kterého jsou Å¡kolní výlety plné.