Klapot mlýnského kola už je minulostí

Voda je pro člověka nezbytná nejen pro jeho život samotný, ale také pro fungování některých technických vynálezů. Jako první určitě každého napadne vodní mlýn. Jako druhý přijde na řadu vodní hamr. Jeden z největších vodních mlýnů v České republice je ten, který dodnes stojí už páté století ve Slupi na Znojemsku.
o   První zmínky o vodních mlýnech však pocházejí už ze století dvanáctého.
o   Pochopitelně se jedná o stavby, které měli v držení buď vladaři nebo bohaté kláštery.
historický mlýn.jpg
·        Tudíž nikoho určitě nepřekvapí, že právě ty první stály při Sázavském klášteře a při kostele v Úněticích.
Největšího rozkvětu se ale tito techničtí výrobci mouky dočkali až ve století šestnáctém. Ve století osmnáctém vyrostly do velkých rozměrů a začalo se jim říkat amerikánské, umělé, nebo umělecké. Devatenácté století bylo ve znamení nahrazení mlecích kamenů válci. Bohužel, mnoho mlýnů zaniklo ve století dvacátém.
o   Důvody byly především tři.
1)    Zestátnění „gruntů“ a dalších rodových statků.
2)    Mlýn rozvojem státního průmyslu přestal být potřebným.
3)    Mnoho mlýnů zaniklo v důsledku vylidňování hraničního pásma.
Některé mlýny se také proměnily v jinou technickou záležitost. Například v Jindřichově Hradci díky Františku Křižíkovi došlo k proměně mlýna „U čtrnácti“ v elektrárnu.
vodní mlýn.jpg

O vodní hamr už téměř nezavadíte

Dalším starodávným technickým vynálezem je vodní hamr. Jeho vznik je trochu mladšího data. Ten první je zmiňován roku 1350. Jeho existenci dokazuje listina, kterou císař a král Karel IV. uděluje horní svobodu na železné doly s hamrem a puchýrnou v Hroznětíně.
o   A kdo byl majitelem?
·         Pochopitelně, že klášter.
·         Tentokrát klášter Premonstrátů v Teplé.
Pokud si chce někdo prohlédnout, jak to v takovém hamru chodilo, pak by měl navštívit Malenice u Volyně.Tam jsou zachovalé památky lidové architektury a je mezi nimi i hamr.